Çeviriler

Sart G. (2020) Tercüme,  Brain-Based Learning: The New Paradigm of Teaching, Beyin Temelli Öğrenme: Yeni Öğretim Paradigması, Editör: Gamze Sart, ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, ISBN 978-605-06802-7-0

Sart G. (2020).  Tercüme, The Survival Guide for Kids with Autism Spectrum Disorders (And Their Parents) – Hayatta Kalma Rehberi: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar (ve Anne Babaları) İçin, Elizabeth Verdick, Elizabeth Reeve, Editör: Gamze Sart, Barış Korkmaz, ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, ISBN 978-605-69584-6-5

Sart G. (2019).  Tercüme, Make: Making Simple Robots, Basit Robot Yapımı, Kathy Ceceri Editör: Gamze Sart, ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, ISBN 978-605-69584-4-1

Sart G. (2019).  Tercüme, Engine of Impact: Essentials of Strategic Leadership in the Nonprofit Sector – Etki Motoru: Kar Amacı Gütmeyen Sektörde Stratejik Liderliğin Esasları, William F. Meehan III, Kim Starkey Jonker, Editör Gamze Sart, ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, ISBN 978-605-69584-3-4.

Sart G. (2019).  Tercüme, FabLab – Makineler, Üreticiler ve Mucitler / FabLab – Of Machines, Makers and Inventors, Julia Walter-Herrmann, Corinne Büching, Editör Gamze Sart , ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, ISBN 978-605-68998-5-0.

Sart, G., Aşkın, C., Arcak, M., Acerer, A., Acarer, V., (2018). Tercüme, Make Elektronik / Make Elektronics, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192690.

Sart, G., Gür, B., Aşkın, C., Ekinci, Z. R.,(2018). Tercüme, Manga Görecelik Kılavuzu / The Manga Guide to Relativity, Masafumı Yamamoto, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786056899805.

Öztürk, U., (2018). Kirpi, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192676.

Kurnaz, M. L., (2018). Astronomi 1, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192669.

Sart, G., Sevinc, A., Hacıgüzeller, H. Z., (2018). Tercüme, Manga Moleküler Biyoloji Kılavuzu / The Manga Guide to Molecular Biology, Masaharu Takemura, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192683.

Sart, G., Öztürk, U., (2018). Tercüme, Manga Elektrik Kılavuzu / The Manga Guide to Electricity, Kazuhiro Fujitaki, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192652.

Sart, G., Gazioğlu, M., (2018). Tercüme, Manga Fizik Kılavuzu / The Manga Guide to Physics, Hideo Nitta, Keita Takatsu, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192645.

Sart, G., (2018). Editör ve Tercüme, Make: Araçlar / Make: Tools: How They Work and How to Use them, Charler Platt, ABA Yayıncılık ISBN: 97860581926

Sart, G., Gazioğlu, M., (2018). Tercüme, Mekan Yaratmak / Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration, Scott Doorley, Scott Witthoft, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192621.

Sart, G., (2018). Editör ve Tercüme, Fiske Üniversiteye  Gerisayım Kılavuzu / Fiske Countdown to College, Edward B. Fiske ve Bruce G. Hammond, ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192614.

Sart, G., (2018). Editör ve Tercüme, Fiske Doğru Üniversiteye Girme Kılavuzu / Fiske Guide to Getting into the Right College, Edward B. Fiske ve Bruce G. Hammond, ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192607.

Sart, G., (2017). Editör ve Tercüme, Ardunio Proje El Kitabı / Ardunio Project Handbook, Mark Geddes, No Starch Press, ABA Yayıncılık ISBN: 978-605-66593-5-5.

Sart, G., (2017). Editör ve Tercüme, Scratch Jr Resmi Kitabı / Offical Scratch Jr Book, Marina Umaschi Bres, Mitchel Resnick, No Starch Press, ABA Yayıncılık ISBN: 978-605-66593-4-8.

Sart, G., (2017). Editör ve Tercüme, Süper Scratch Programlama Yolculuğu / Süper Scratch Programming Adventure, Mitchel Resnick, No Starch Press, ABA Yayıncılık, ISBN:978-605-66593-8-6.

Sart, G., (2017). Editör ve Tercüme, Scratch ile Programlamayı Öğrenin / Learn  to Program with Scratch, Majed Marji ,No Starch Press, ABAYayıncılık,ISBN:978-605-66593-9-3.

Sart, G. (2017). Editör ve Tercüme, Make: Kurcalamak / Thinkering, Curt Gabrielson, Maker Media, ABA Yayıncılık ISBN: 978-605-66593-6-2.

Sart, G.,  (2017). Tercüme, Fiske Doğru Üniversiteye  Girme  Kılavuzu / Fiske Guide to Getting into the Right College, Edward B. Fiske/Bruce G. Hammod Aba Yayıncılık ISBN:978-605-8192-6-14.

Sart, G.,  (2017). Tercüme, FISKE Üniversiteye Geri Sayım Kılavuzu / Fiske Countdown to College: 41 To-Do Lists and a Plan for Every Year of High School, Edward B. Fiske/Bruce G. Hammod Aba Yayıncılık ISBN: 978-605-8192-6-14.

Sart, G., (2016).  Editör ve Tercüme, Sıfırdan Maker Olmaya / Zero to Maker: Learn (Just Enough) to Make (Just About) Anything, David Lang, Maker Media, Editör ve Tercüme, ABA Yayıncılık ISBN: 978-1449356439.

Sart, G. (2016).  Editör ve Tercüme,  Makerlar Yaratmak / Making Makers: Kids, Tools, and the Future of Innovation, AnnMarie Thomas  Maker Media, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık, ISBN: 978-1457183744.

Sart, G. (2016).  Editör ve Tercüme, Drone Kullanmaya Başlarken / Getting Started with Drones: Build and Customize Your Own Quadcopter, Terry Killby and Belinda Killby, Maker Media, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık, ISBN: 978-1457183307.

Sart, G. (2016).  Editör ve Tercüme, Arduino Kullanmaya Başlarken / Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform, Massimo Banzi and Michael Shiloh, Maker Media, Editor Sart, G., ABA Yayıncılık, ISBN: 978-1449363338.

Sart, G. (2016).  Tercüme, İstediğine (Hatta Fazlasına) Sahip Ol / Getting (More Of) What You Want, Margaret A. Neale ve Thomas Z. Lys, Profile Books LTD, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-9746-12-0.

Sart, G. (2016).  Tercüme, Başarma Alışkanlığı / The Achievement Habit, Bernard Roth, HarperCollins Publishers, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-9746-05-2.

Sart, G. (2015).  Tercüme, Sözlük Bölümü, Anormal Psikolojisi/ Psikopatoloji, Çeviri Editorü Muzaffer Şahin, Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Wiley, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-238-7.

Sart, G. (2015).  Tercüme, 2.Bölüm, Sosyal Dünyada Benlik Kavramı, Sosyal Psikoloji, Çeviri Editorü Serap Akfirat, David Myers, McGraw, Hill, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-218-9.

Sart, G. (2015). Tercüme, İnovasyonun On Tipi / The Lean Entrepreneur, Larry Keeley, Ryan Pikkel, Brian Quinn, Helen Walters, Wiley, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-227-1.

Sart, G. (2015). Tercüme, Yalın Girişimci / The Lean Entrepreneur, Brant Cooper, Patrick Vlaskovits, WILEY, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-212-7.

Sart, G. (2015). Tercüme, Anksiyete Çağım / My Age of Anxiety, Scott Stossel, The Wylie Agency, Boyner Yayıncılık, ISBN: 978-975-7004-72-1.

Sart, G. (2015). Tercüme, Yaratıcılık Mitleri / The Myths of Creativity, David Burkus, Jossey-Bass Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-069-7.

Sart, G. (2014). Tercüme, Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri / Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 7. Basımdan Çeviri, Norman M. Scarborough, PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-847-7.

Sart, G. (2014). Tercüme, Stratejinin Temelleri / Foundations of Strategy, 1. Basımdan Çeviri, Robert M. Grant, Judith Jordan, Wiley Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-806-4.

Sart, G. (2014). Tercüme, Uygulamalı Danışmanlık ve Yardım Becerileri / Practical Counselling and Helping, 5. Basımdan Çeviri, Richard Nelson-Jones, SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-754-8.

Sart (Gazioğlu), G. (2013). Tercüme, 15. Bölüm, Transfer, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme, 6. Basımdan Çeviri, Öğrenme Psikolojisi / Human Learning 6th Edition, Ormrod, J.E., Çeviri Editörü, Prof. Dr. Baloğlu, M., PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 78-605-133-683-1. 

Sart (Gazioğlu), G. (2013). Tercüme, 16. Bölüm, Motivasyon ve Duygulanım, 6. Basımdan Çeviri, Öğrenme Psikolojisi / Human Learning 6th Edition, Ormrod, J.E., Çeviri Editörü, Prof. Dr. Baloğlu, M., PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 78-605-133-683-1.

Sart, G. (2013). Tercüme, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu ve Bulimia İçin Diyalektik Davranış Terapisi – Dialectical Behavior Therapy for Binge Eating and Bulimia, Safer, D.L., Telch, C.F., Chen, E.Y., The Guilford Press, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-602-2.

Sart, G. (2013). Tercüme, Kritik Düşünce – Yaşamınızın ve Öğrenmenizin Sorumluluğunu Üstlenmek İçin Araçlar / Critical Thinking – Strategies for Relationships, Groups, and Organizations, Paul, R., Elder, L., PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-575-9

Sart, G. (2013). Tercüme, Temel Psikolojik Danışma Becerileri / Basic Counselling Skills, Nlelson-Jones, R., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN 978-605-133-572-8.

Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: Danışmanlık Stratejileri, 13. Bölüm, Sembolik Stratejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, Pişkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-571-1.                                                              

Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: Danışmanlık Stratejileri, 14. Bölüm, Yaratıcı Stratejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, Pişkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-571-1.                                                                        

Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: Danışmanlık Stratejileri, 15. Bölüm, Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Stratejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım / Counselling Adolescents: Proactive Approach  for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, Pişkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-571-1.                                            

Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: Danışmanlık Stratejileri, 16. Bölüm, Psiko-Eğitsel Stratejiler, Egenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım / Counselling Adolescents: Proactive Approach  for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, Pişkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-571-1.   

Sart, G. (2013). Tercüme, Arabuluculuk ve Getirileri / The Promise of Mediation, Bush Baruch , R. A. Ve Folger, J.P., Jossey-Bass Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-472-1.

Sart, G. (2013). Tercüme, Eğitim Psikolojisi / Educational Psychology, Slavin, E. R., PEARSON Publishing, 10. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-472-1.

Sart, G. (2012). Tercüme, Psikoloji ve Yaşam / Psychology and Life, Gerrig, Richard J.& Zimbardo, G. Philiph, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-226-0

Gazioğlu (Sart), G. (2012). Tercüme Giriş, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders, Nobel Akademik Yayıncılık ISBN 978-605-133-177-5.

Gazioğlu (Sart), G. (2012). Tercüme 1. Bölüm, Davranım Bozukluğu, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-177-5.


7.9. Diğer Yayınlar

Sart, G., (2013). Geleceğin İşleri Bugünden Şekilleniyor, Türk Eğitim Rehberi, Aylık Eğitim Teknolojileri Dergisi, Temmuz, 2013, s. 1-2.

Sart, G., (2012). Kariyer Meslek Seçiminin Ötesidir, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Dergisi, Temmuz, 2012, s. 72-73.