Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Bireysel Katılım Yatırımcısı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Lisanslı Melek Yatırımcı

Lisans No BKY2016000367

Mart 2016-Devam Etmekte
Kurucu ABA INNOLAB Mart 2015- Devam Etmekte
Yarı Zamanlı Birim Başkanı 1513 TUBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite- Sanayi İşbirliği Birim Başkanlığı Ekim 2015- Devam Etmekte
 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

İstanbul Üniversitesi, Teknopark, Teknoloji Transfer Merkezi, İstanbul.

 

Mayıs 2015-

Devam Etmekte

 

LEAR

(Legal Entity Appointed Representative)

Birim Koordinatör Yardımcısı

 

İstanbul Techno-park A.Ş

İstanbul Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Birimi, İstanbul.

 

Temmuz 2014-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı Birim Başkan Yardımcısı İstanbul Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Birim Başkanlığı , İstanbul. Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Yarı Zamanlı Platform Yöneticisi IPALTA İnovasyon, Patent ve Lisanslama Tasarım Atölyesi, İstanbul. Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Yarı Zamanlı Başkan

 

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Üniversite sanayi İşbirliği Strateji Çalışma Grubu, İstanbul. Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Yayın Kurulu Üyesi Istanbul Journal of Innovation in Education, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Editör TÜBA-AR, Arkeoloji Dergisi, İstanbul. Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Danışman İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknokent A.Ş. İstanbul. Mart 2014-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı Yard. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, İstanbul.

Şubat 2014-

Devam Etmekte

Yönetim Kurulu Üyesi ABA Akademik Bilimsel Araştırmalar Organizasyon  Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ., İstanbul. Şubat 2014-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı

Sorumlu

İstanbul Üniversitesi, Teknopark, Teknoloji Transfer Merkezi, Horizon 2020 Birimi, İstanbul. Ocak 2014-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı

Direktör

İstanbul Üniversitesi, Teknopark, Teknoloji Transfer Merkezi, Fikri Sınai Mülki Haklar ve Lisanslama Birimi, İstanbul. Mayıs 2013-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı Yönetim Kurulu Üyesi Boğaziçi Üniversitesi, Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul. Eylül 2010-Devam Etmekte
Yarı Zamanlı Kariyer Danışmanı ABA Akademik Bilimsel Araştırmalar Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık, İstanbul. Eylül 1998-Mart 2014
Yarı Zamanlı Psikolog ABA İnovasyon ve Girişimcilik Platformu, İstanbul-NYC-Palo Alto-SF-LA. Ekim 2007- Devam Etmekte
Yarı Zamanlı Psikolog ABA Akademik Bilimsel Araştırmalar Eğitim ve Danışmanlık, Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocuklar Programı, İstanbul. Kasım 2001- Devam Etmekte
Tam Zamanlı Yard. Doç. Dr. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İstanbul. Nisan 2013-

Haziran 2013

Tam Zamanlı Öğretim Görevlisi Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İstanbul. Ocak 2010- Nisan 2013

 

 

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İstanbul. Eylül 2007-Ocak 2010
Genel Koordinatör SAGA, Co., New York Haziran 1993-Ağustos 1999
Tam Zamanlı Araştırmacı Avrupa Konseyi, Ekonomi ve Politikalar Bölümü, Strasburg-Londra. Eylül1991-Mayıs 1993
  1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

ICPA (Harvard University, Institute of Coaching)

LES (Licensing Executive Society)

BUMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği)

BISA (British International Studies Association)

POD ( Professional and Organizastion Development Network in Higher Education)

ASHE (Association for the Study of Higher Education)

AUTM (Association of University Technology Transfer Manager)

AESA (American Educational Studies Association)

AAHEA (American Association for Higher Education& Accreditation)

EPODDER (Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği)

AERA (American Educational Research Association)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers-Advancing Technology for Humanity)

ATEM (Association for Tertiary Education Management)

EYEDDER (Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği)

SOPHIA (Association of Philosophy for Children)

TPD (Türkiye Psikologlar Derneği)

WCGTC (World Council of Gifted and Talented Youth)

  1. Ödüller

 Başarı Ödülü, Psikoloji ve Yaşam  Baskı ve Yıllık Satışı Nedeniyle, Nobel Akademik Yayıncılık, Aralık 2016.

Katkı Ödülü, TTM’de Yapılan Çalışmalar Nedeniyle, Teknoloji Transfer Merkezi, İstanbul Üniversitesi, Aralık 2016.

Bilim ve Sanat Ödülü, AB Ufuk (Horizon) 2020 Proje Alma Nedeniyle, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, İstanbul Üniversitesi, Haziran 2016.

Bilim ve Sanat Ödülü, 1513 TTO Ofisleri Destekleme Programı Nedeniyle, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs 2014.

  1. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Ders Saati Öğrenci Sayısı
Teorik  Uygulama
2018 GÜZ MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK 3 92
KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 2 72
OKUL DANIŞMANLIĞINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR 3 1
OKULLARDA GÖZLEM 3 10
2018 BAHAR REHBERLİK 6 73
SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 71
ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ 3 65
2017 GÜZ STK’LARDA FİNANSAL KAYNAK OLUŞTURMA 3 6
OKUL DANIŞMANLIĞINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR 3 0
REHBERLİK 3 29

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Ders Saati Öğrenci Sayısı
Teorik  Uygulama
2017 BAHAR SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 73
ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ 3 65
2016 GÜZ STK’LARDA FİNANSAL KAYNAK OLUŞTURMA 3 6
OKUL DANIŞMANLIĞINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR 3 0
REHBERLİK

 

3 151
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 53
2016 BAHAR SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 69
ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ 3 45
2015 GÜZ REHBERLİK

 

6 127
SINIF YÖNETİMİ 2 65
2015 BAHAR DİJİTAL MEDYA ÇALIŞMALARI

(Yüksek Lisans)

3 8
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 3 65
SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 66
ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ       3 43
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

3 0
REHBERLİK 3 56
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (Formasyon) 3 210
2014 GÜZ SINIF YÖNETİMİ 4 180
REHBERLİK 3 89
AB EĞİTİM POLITIKALARI

(Yüksek Lisans)

3 6
OKUL DANIŞMANLIĞINDA İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM 3 2
2014 YAZ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (Formasyon) 18 496
2014 BAHAR SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 76
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (Formasyon) 3 167
2014 GÜZ KADRO NEDENİYLE İZİNLİ
2013 BAHAR YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ 6 84
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KURAM VE YAKLAŞIMLARI 6 51
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 3 49
2012/2013 GÜZ PARASIZ İZİNLİ
2012 BAHAR REHBERLIK 3 43
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 6 61
MESLEKİ REHBERLİK 3 44
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 3 55
2011/2012 GÜZ MESLEKİ REHBERLİK 3 1 47
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 1 48
ÇATIŞMA VE BARIŞ EĞİTİMİ 3 58
GENEL GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 3 42
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ 3 44
ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI 3 27
2011 BAHAR EĞİTİMDE LİDERLİK VE SÜREKLİ GELİŞİM STRATEJİLERİ 3 10
YENİLİKÇİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 3 12
PSİKOLJİK DANIŞMANLIK KURAM VE YAKLAŞIMLARI 6 51
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 3 49

 

  1. Geliştirdiği Dersler

ED 484 Çatışma ve Barış Çözümü Eğitimi

ED 241 Mesleki Rehberlik

ED 436 Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

ED 514 Eğitimde Liderlik ve Sürekli Gelişim Stratejileri

ED 515 Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları

RVPD4050 Çatışma Çözümü

EPHI7015 Okul Danışmanlığında İşbirliği ve Eşgüdüm (Yüksek Lisans)

INMS7006 Dijital Medya Çalışmaları (Yüksek Lisans)

ABVI7070 AB Eğitim Politikaları (Yüksek Lisans)

YUYO7073 Yüksek Öğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi (Yüksek Lisans)

  1. Eğitmen olarak yer aldığı kurslar

Sart, G., (2015). Design Thinking (Tasarımcı Düşünme), İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). PCT ve Amerikan Patentlerine Başvurma Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Horizon 2020, Sağlık Alanındaki Projeler, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Horizon 2020, Bilim ve Toplum Alanındaki Projeler, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Fikri Sınai Mülki Haklar ve Lisanslama, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Horizon 2020,  Marie Skłodowska-Curie Actions için Proje Yazma Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2013). Yurtdışı Danışmanlık, Boğaziçi Üniversitesi, Mezunlar Derneği, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2013).  Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama, ABA Eğitim, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2012). Geleceği Yapılandırmak ve 21. Yüzyılın Meslekleri, Fen Bilimleri, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2012). Geniş Açı Eğitim Programı, Ümraniye Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011).Duygusal Zeka Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011). Empati Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.