Konferanslar

Konferans organizasyonu

 EJER Kongresi (2014), İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Dünya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, (2013), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 Barış Eğitimi Çalıştayı (2012), 21. Yüzyıl Vakfı ve Hümanist Büro, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Orta Doğudaki Anlaşmazlıklara Olası Çözümler Konferansı (2012), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Kariyer Günleri, (2012), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

UNICEF Dünya Aile Günü Kapsamında Aile Değerleri ve Toplumsal Barış (2012), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Kariyer Günleri (2011), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Toplumsal Cinsiyet Açısından Barışı Yapılandırma (2011), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

14th World Comparative Education Conference, (2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Barış için Eğitim Semineri, (2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Çatışmaları Aşarak Dönüştürme Semineri, (2009) Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Uluslararası Barış Gazeteciliği: Türkiye ve Dünyadan Örnekler Paneli, (2008),Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Uluslararası Travma Tedavi Çalışmaları Semineri, (2008), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Çatışma Ortamlarında Eğitim Semineri, (2008), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

İnsan Hakları ve Medya Semineri, (2006), Boğaziçi Üniversitesi ve  Columbia Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.