Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Sart, G., (2020) Development of the Innovative Behavior Scale: A Validity and Reliability  Study, International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI) ISSN: 2602 – 3970, C:4 S:3 S1-18, Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi

Sart, G. (2020). Development of Individual Entrepreneurship Tendency: Validity and Reliability Study, International Journal of Applied Economic and Finance Studies (IJAEFS)
C:5 S158-72 Retrieved from: http://www.ijaefs.com/wp-content/uploads/2020/06/05_SART-1.pdf

Sart, G., Çalışkan H. K., (2019). The Effects of the University-Industry Collaboration in R&D on the Growth of Innovative Companies (Bireysel Girişimcilik Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması), Journal of University Research, C: 2 S3 183-186. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/896084

Sart, G., Çalışkan H. K., (2019). The Effects of Skillset of the University Graduates on the Ease of Finding Skilled Employees, Journal of University Research, C: 2 S3 170-173. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/896083

Sart, G. (2016). Üniversite Yönetiminde Büyük Veri Analiziyle İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yatırımlarda ve Satın Alımlardaki Verimliliğin Artırılması, Uluslararası Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi (International Eurasian Academy of Sciences Business & Economics Journal), S2: 687-694, (2016). Retrieved from http://busecon.eurasianacademy.org/dergi//S2/56-Business&Economics.pdf

Sart, G. (2016). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Empati Eğitimiyle Üst-Biliş ve Farkındalıklarının Değişimi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 6(1): 07-16, (Şubat 2016). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/301695662_Okul_Yoneticileri_ve_Ogretmenlerin_Empati_Egitimiyle_Ust-Bilis_ve_Farkindaliklarinin_Degisimi_The_Changes_of_the_School_Administrations_and_Teachers’_Metacognitive_Skills_and_Mindfulness_through_Empat

Sart, G. (2015). Duygusal Zeka, Liderlik ve Çatışma Çözme Eğilimlerinin Okul Yönetiminde Etkin Olan Öğretmenler Üzerindeki Etkisi, Istanbul Journal of Innovation in Education, Volume 1 (3), (Aralık, 2015). Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iebed/issue/viewIssue/5000016611/5000004769

Sart, G. (2015). The Efficacy of Blended Learning in Courses on Intellectual Property Rights and Patents, Istanbul Journal of Innovation in Education, Volume 1 (1), (Ocak, 2015). Retrieved from https://www.academia.edu/18503000/The_Efficacy_of_Blended_Learning_in_Courses_on_Intellectual_Property_Rights_and_Patents

Sart, G. (2014). The Impacts of Strategic Talent Management Assessments on Improving Innovation-Oriented Career Decisions, The Anthropologist, 18(3), 657-665 (Kasım 2014). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/268386287_Effects_of_Lack_of_Intellectual_Property_Rights_and_Licensing_Awareness_on_Universities’_Opportunities

Sart, G. (2014). Effects of Lack of Intellectual Property Rights and Licensing Awareness on Universities’ Opportunities. Journal of Educational Sciences & Psychology, IV(LXVI)(2), 66-75 (Aralık 2014). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/268386287_Effects_of_Lack_of_Intellectual_Property_Rights_and_Licensing_Awareness_on_Universities’_Opportunities

Sart, G. (2014). Developing Interactive Ecosystem on Improving Creativity, Innovation, Patenting and Licensing, particularly in Life Sciences. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 4(2), 022-025, (Ekim 2014). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/269036316_Developing_Interactive_Ecosystem_on_Improving_Creativity_Innovation_Patenting_and_Licensing_Particularly_in_Life_Sciences

Sart, G. (2014). Strategic Model and Strategic Planning in Higher Education. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 4(1), 034-037, ( Ekim 2014). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/267652378_Strategic_Model_and_Strategic_Planning_in_Higher_Education

Sart, G. (2014). The Role of the Organisational Culture in the Development of Innovation and Technology-Based Projects at the Higher Education: Perceptions of the Researchers. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15, 1422–1433, ( Eylül 2014). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/267664944_Role_of_the_Organisational_Culture_on_the_Development_of_Innovation_and_Technology-Based_Projects_at_the_Higher_Education_Perceptions_of_the_Researchers

Sart, G. (2014). The Role of the Higher Education Managements on Leading the University and Industry Partnership through Clustering: Case in Health. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, IX(129), 1436 – 1449, (  Mayıs 2014). Retrieved from https://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/129.pdf

Sart, G. (2014). Effects of Technology Transfer Offices on Capacity Building in Creativity, Innovation and Entrepreneurship. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, IV(44), 704-712, (Şubat 2013). Retrieved from https://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/ejsbs44.pdf

Sart, G. (2013). The Effects of Entrepreneurship Courses on Developing Startups at the Technology Parks of the Universities. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 3(1), 100-103,
(Haziran 2013). Retrieved from http://ijses.org/index.php/ijses/article/view/84

Sart, G. (2013). University and Techno-Parks Administrations’ Policies on the Development of the Intellectual Property Rights. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 3(2), 111-114, (Haziran 2013). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265638648_University_and_Techno-Parks_Administrations’_Policies_on_The_Development_of_The_Intellectual_Property_Rights

7.5. ULAKBIM dergilerde yayınlanan makaleler

Sart G., Sezgin F. H., Demir N., (2018). Devlet ve Vakıf Üniversiteleri için Kurumsal Itibar Algısının Istatistiksel Bir Analizi. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 66-83., Doi: 10.14514. https://dergipark.org.tr/tr/pub/beykozad/issue/52132/681501

Sart G., Sezgin F. H., Demir N., (2018).  Mobbingin Mesleki Tükenmislik Algısı Üzerine Etkileri: Kadın Akademisyenler Örnegi. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 118-135.Doi: 10.14514. https://dergipark.org.tr/tr/pub/beykozad/issue/52132/681503

Sart, G., Kı̇brı̇tcı̇ Artar, O., (2018). An Analysis for the Effects of the Labor Market Policies of European Union on the Labor Force and Labor Participation Rate of Women by Different Education Level, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1303-5495 2018/1 Yıl:17 Sayı:33 Bahar, 495-510. Retrieved from http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/handle/11467/1878?locale-attribute=en

Sart, G., (2014). The New Leadership Model of University Management for Innovation and Entrepreneurship. Eurasian Journal of Educational Research, (57), 73-90, (Ekim 2014). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/59888

Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sart, G., Kaya, Ç. (2020) Genç Yetişkinlerde Duygusal Zekanın Kariyer Uyum ve İyimserliğine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, E- ISSN: 2757-573X, C: 1, S:1, Retrieved from: http://biibf.dergi.comu.edu.tr

 Uçak, A., Sart, G., Sezgin, F. H., (2018). Avrupa Birliği Ülkelerinde İşsizlik Oranlarının Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Göre İstatistiksel Analizi, Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science Archive, ISSN 2147-2483, Cilt 7, Sayı 1 (2018), 153-163. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf/issue/38477/424098

 Kurt, S., Sezgin F. H., Sart G., (2018). G7 Ülkelerinde Patent Üretimini Etkileyen Degiskenler için Panel Veri Analizi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771, Cilt 16, Sayı 32 (2018), 285-298. Retrieved from https://avesis.istanbulc.edu.tr/yayin/21e00a28-9d78-4703-9e4c-3594debaf53a/g7-ulkelerinde-patent-uretimini-etkileyen-degiskenler-icin-panel-veri-analizi

Sezgin, F. H., Sart, G., Dalyancı, L. (2018). A Comparative Analysis of Turkey and South Korea’s Human Capital, İstanbul Arel Üniversitesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN: 2528-8288, Cilt 3, Sayı 1 (2018), 93-108. Retrieved from https://dergi.arel.edu.tr/files/dys/makale/36.pdf

Sezgin, F. H., Sart, G., Dalyancı, L. (2018). Türkiye’de Yükseköğretime Kayıt Oranı İçin Cinsiyet Eşitsizliğinin İstatistiksel Analizi, İstanbul Arel Üniversitesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN: 2528-8288, Cilt 3, Sayı 1 (2018), 81-92. Retrieved from https://dergi.arel.edu.tr/files/dys/makale/35.pdf

Sart, G., Dalyancı, L., (2018). Türkiye’de Cinsiyet Eşitsizliğinin Eğitim, Ekonomi, Politika, Sağlık Boyutları İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2018/I) 117-133. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iukad/issue/36807/420146

Sart, G., Dalyancı, L., (2018).OECD Ülkelerinde Araştırma Geliştirme Sektöründe Cinsiyet Eşitsizliğinin İstatiksel Analizi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2018/I) 1-6. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iukad/issue/36807/419198

Sart, G., Sarıdoğan, E., (2017). İngiltere’de Yüksek Öğrenimde Cinsiyete Göre Ücret Farklılığı için İstatistiksel bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2017-1), 1-8. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387508

Sart, G., Sarıdoğan, E., (2017). AB Ülkelerinde Yükseköğretimde Cinsiyete Göre Kayıt Oranı Farkı İçin İstatistiksel Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2017-1), 9-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iukad/issue/33196/369013