Sertifikalar

Bilimsel Etkinlikler ve Sertifikalar

Geliştirdiği Testler

Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Testi

Sertifikalar

IP Valuation, USIMP –AUTM Training, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2014.

Innovation and Entrereneurship, Professional Development, Graduate School of Business, Stanford Üniversitesi, Palo Alto, California, ABD, 2014-2015.

A3 Thinking: A Powerful Scientific Approach to Problem-Solving, Stanford Üniversitesi, Palo Alto, California, ABD, 2014.

European Brokerage Event for the H2020 “Health, demographic change and wellbeing” 2015 calls, Lyon, Fransa, 2014.

The Business Development Fundamentals and Advanced Business Development, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

Translational Research, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

Leveraging Academic-Industry Partnerships, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD, 2014.

Intellectual Property for Health, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

Personalized Medicine & Diagnostics, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

Digital Health, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

Tech Transfer, Academic, Patient Advocacy, , BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

Doctoral Studies, COIMBRA Group Metting, Groningen, Hollanda, 2014.

Science with and for Society Programme of Horizon 2020, Brussels, Belçika, 2014.

Patent almak için Eğiticilerin Eğitimi, Türk Patent Enstitüsü, 2014.

IP Trends and Successful Practices, Association of University Technology Managers, AUTM 2014 Annual Meeting, San Francisco, California, ABD.

Licensing Successful Practices, Association of University Technology Managers, AUTM 2014 Annual Meeting, San Francisco, California, ABD.

Industry/Academic Partnerships, Association of University Technology Managers, AUTM 2014 Annual Meeting, San Francisco, California, ABD.

Startups and Gap Funding, Association of University Technology Managers, AUTM 2014 Annual Meeting, San Francisco, California, ABD.

DL-001 Primer on Intellectual Property, WIPO, 2013.

Profit and Strategic Management, MIT ve Harvard Üniversitesi, 2012.

0-5 Yaş Çocuk Gelişimi, Project Zero, Harvard Üniversitesi, Boston 2004-2009.

Öğrenme Odaklı Öğretme (Teaching for Learning), Harvard Üniversitesi, Boston 2004-2009.

Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulamaları (Multiple Intelligence), Harvard Üniversitesi, Boston 2004-2009.

Kariyer Danışmanlığı Sertifikası, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul2006.

İleri Seviye Koçluk ve Mentorluk Sertifikası, Uluslararası Koçluk Federasyonu, İstanbul, 2007.

İleri Seviye Aile Danışmanlığı Sertifikası, Bakış ve ISIS Danışmanlık, İstanbul, 2006-2008.

16.3. Bilimsel Araştırmalarda Değerlendirmeler için Kullanılan Programlar için Alınan Sertifikalar

NVIVO 10/ Başlangıç Düzeyi Sertifikası, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara, 4-5 Şubat 2015.

İleri düzey NVIVO Sertifikası, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara, 6-7 Şubat 2015

Meta Analiz & CMA Sertifikası, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara, 9-10 Şubat 2015

SPSS 17 (Sosyal Bilimler için İstatistik) Programı, Boğaziçi Üniversitesi, 2006, 2009, 2010).

ATLAS.ti 7 (Nitel Araştırmalar için Daya Analizi) Programı (2011-2012)

16.4. Özel  İzinli Psikolojik Testler İçin Alınan Sertifikalar

Duygusal Zeka Testi 2.0 (6-12 Yaş), (12-18 Yaş) ve Yetişkin, MHS (Mental Health and Psychological Assessment Service), Palo Alto, 2012-2006.

Gruplar için Duygusal Zeka 360 Derece 2.0, MHS (Mental Health and Psychological Assessment Service), Palo Alto, 2012-2008.

WISC-R III, Bireysel Zeka Testi, Psikologlar Derneği, İstanbul, 2011-2007.

WISC V, Bireysel Zeka Testi, Pearson, Londra, 2015.

  1. 5. Alanda Uygulanan Psikolojik Testler (1000 kişinin Üstünde Kullanılanlar

Duygusal Zeka (Çocuk-Genç-Yetişkin)

Liderlik (Genç-Yetişkin)

Çatışma Çözme Testi

Anne Baba Tutum Ölçeği

 Piers Harris Benlik Algı Ölçeği (Genç)

Yurt Ortamı Ölçeği

Kuder Kariyer ve İlgi Testi (Çocuk-Genç-Yetişkin)

Harvard Çoklu Zeka Testi (Çocuk-Genç)

KIDO (Kişisel Değerlendirme Ölçeği) (Genç-Yetişkin)