Ulusal Bildiriler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sart, G., (2016). Üniversite Yönetiminde Büyük Veri Analiziyle Satın Alımlardaki Verimliliğin Artırılması, 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi,  26-28 Mayıs 2016, İstanbul.

Sart, G., (2016). Teknoloji Transfer Ofislerin Üniversite Sanayi İşbirliğine Olan Etkileri, 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 26-28 Mayıs 2016, İstanbul.

Sart, G., (2014).  Üstün Yetenekli Gençler için Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı, IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek, Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 22-25 Eylül 2014, İstanbul.

Sart, G., (2014).  Üstün Yetenekli Gençlerin İş Ortamına Geçişi: Üstün Yetenekli Gençlerin ve İş Verenlerin Algısı, IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek, Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 22-25 Eylül 2014, İstanbul.

Sart, G., (2014).  Yetenekli Gençler için Kariyer Tercihi ve Psikolojik Destek Veren Kurumlar, IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek, Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 22-25 Eylül 2014, İstanbul.

Sart, G., (2013). Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Üniversitedeki Araştırmacıların Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). Teknoparkların Üniversitelerin Değişimine Olan Etkileri , 8. Ulusal Eğitim  Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). Üniversitelerde Yetenek Yönetimi ve Liderlik için Kariyer Ofislerinin Önemi, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). Teknoloji Transferi ile İlgili Olarak Üniversite Akademisyenlerinin Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2012). Yurt Ortamında Empatinin Önemi, Baba Beni Okula Gönder Projesi, Doğan Vakfı ve  Boğaziçi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Barış Eğitimi Semineri, Ekim 2012, İstanbul. ISBN 978-605-395-465-1

Sart, G., (2012). Barış ve Çatışma Çözme Eğitiminde Duygusal Zekanın Önemi, 21. Yüzyıl Vakfı, Hümanist Büro, ve Boğaziçi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Barış Eğitimi Çalıştayı, Mayıs 2012, İstanbul.

Sart, G., Sevinç, M., Tosun, Ü., (2011). Barış Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik ve Mesleki Değerlerine Olan Etkisi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Ekim 2011, Eskişehir.

Sart, G., (2011). Üstün Yetenekli Öğrencilere Kariyer Danışmanlığı 11. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, İzmir.

Sart, G., (2011). Barış ve Çatışma Çözümleme Eğitiminin Duygusal Zeka, Benlik Kavramı ve Çatışma Çözümleme Becerilerine Olan Etkisi 11. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, İzmir.

Gazioğlu (Sart), G. (2009). Çocuklarla Barış Eğitimi, İstanbul Üniversitesi İletişim ve Çocuk Kongresi, Nisan 2009, İstanbul.

Gazioğlu (Sart), G. (2008). Çocuk Yetiştirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların Başarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi, 9. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Nisan 2008, İzmir.