Yazılanlar

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Sarıdoğan, E., Korkmaz, B., Arıcıgil, Ç., Alçın, S., Sezgin, F. H., Sart, G., Kuntay, A., Erdoğdu, Y., Yılmaz, B., (2018). Türkiye’de Spor Bahisleri Oynama Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörlerin Analitik İncelemesi, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Sertifika No.: 40340, Editör: Gamze Sart, Ercan Sarıdoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-7928-02-3.

Sart, G. (2018). OECD Ülkelerinde Rekabet Gücü ve Yüksek Öğrenimin Rolü, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Sertifika No.: 40340, Editör: Gamze Sart, Ercan Sarıdoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 391, ISBN:978-605-7928-03-0.

Sart, G. (2013). Transformation of Higher Education through Technology Parks: Case of Turkey, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-37789-1.

Sart, G. (2012). Emotional Intelligence in Peace and Conflict Resolution, Lambert Academic Publishing, ISBN 3848423545.

iTUNES Kitaplar

Sart, G. (2014). Santa Sophia and Blue Mosque Divinty Under the Domes

Sart, G. (2014). Sardis

Sart, G. (2014). Lean Transcending Recycling

Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Sart, G., (2020). 7. Bölüm, Geleceğin Mesleklerinde Biyoteknolojinin Yeri 7. Bölüm, Biyoteknoloji Çağına Hoşgeldiniz, Biyoteknoloji Çağına Hoşgeldiniz (Ed. S. Salman-Ünver, I. Aksan-Kurnaz) ABA(Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi,ISBN 978-605-06802-9-4

Sart, G., Kurnaz-Aksan, I., (2019). 14. Bölüm, Teknoloji Girişimi ve Ticarileşme – Kanunlar ve Kümeleşmeler, Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci vde Yatırımcılara Yol Haritası, (Ed. S. Salman-Ünver, I. Aksan-Kurnaz) ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, ISBN 978-605-69584-5-8

Kurnaz-Aksan, I., Salman-Ünver, S., Sart, G., (2019). 16. Bölüm, Biyogirişimcilere Yol Haritası, Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci vde Yatırımcılara Yol Haritası, (Ed. S. Salman-Ünver, I. Aksan-Kurnaz) ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, ISBN 978-605-69584-5-8

Sart, G. (2015). 6. Bölüm, Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, ve Yaklaşımlar, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Sart, G. (2015). 10. Bölüm, Anlatı, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Sart, G. (2015). 12. Bölüm, Değerlendirme Araştırmaları, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605170028-5.

Sart, G. (2015). 16. Bölüm, Gözlem, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Sart, G. (2015). 17. Bölüm, Kültürel Çalışmalar, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Seggie, F. N., Sart, G., Yıldırmış-Akbulut, M., (2015). 26. Bölüm, Nitel Araştırmaların Raporlaştırılması, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz , (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Erkman, F., Sart, G., Özdemir, N. (2014) Eğitimde Geniş Acı Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları. ISBN 978-605-395-466-8.

Sart, G. (2013) Barış ve Çatışma Eğitiminde  Duygusal Zekanın Önemi / Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı, YEKUV Yayınları, ISBN 978-975-7913-08-5.

Erkman, F., Sart, G. (2012) Baba Beni Okula Gönde Araştırma ve Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları, ISBN 978-605-395-465-1.

Ulusal kitaplar veya kitaplarda editörlük

Sart. G., (2020) Öncüler: Değişimin En Büyük Platformu Olarak İş Dünyası, Editör: Sart, G., ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi ISBN: 978-605-0680-2-6-3

Korkmaz, B., (2020) DİL VE BEYİN-Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları (Cilt I) Editör: Sart, G., ABA(Akademik Bilimsel Araştırmalar)Yayınevi ISBN:978-605-69584-9-6

Korkmaz, B., (2020) DİL VE BEYİN Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları (Cilt II)

Editör: Sart, G., ABA (Akademik ve Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi ISBN: 978-605-69584-8-9

Hobikoğlu, E.H., (2019). The Economics of Creativity, Editörler: Hobikoğlu, E.H., Sart, G., ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi ISBN: 978-605-68998-2-9.

Hobikoğlu, E.H., (2019). Parlementer Elitler, Editörler: Hobikoğlu, E.H., Sart, G., ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi ISBN: 978-605-68998-1-2.

Korkmaz, B., (2019). Yüksek İşlevli Otizm, Asperger Sendromu, Editör: Sart, G., ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi ISBN: 978-605-68998-4-3.

Sart, G. (2013) Barış ve Çatışma Eğitiminde  Duygusal Zekanın Önemi / Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı, YEKUV Yayınları, ISBN 978-975-7913-08-5.

Erkman, F., Sart, G. (2012) Baba Beni Okula Gönde Araştırma ve Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları, ISBN 978-605-395-465-1.